ZAPISZ SIĘ DO

newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i promocjach dotyczących MONIN wpisz swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zapisu na newsletter, w celu otrzymywania informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach, jak również w celu otrzymywania ofert marketingowych od SCM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-828) przy Al. Jana Pawła II 11 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218960, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) tego Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia niniejszej zgody. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do GIODO.