SCM bussines food solution.

Bądźmy w kontakcie

Napisz do nas, zadzwoń, spotkajmy się na żywo lub online: dobierzemy narzędzia i znajdziemy rozwiązania, których potrzebujesz.

Zapraszamy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od pn.-pt. w godzinach pracy naszego biura 8:30-17:00

Kontakt

Siedziba główna
SCM Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
Tel. +48 22 586 54 00

SCM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218960, NIP 5361772695, REGON 015807691, kapitał zakładowy 5.000.000,00 złotych w całości wpłacony.

Nasze Biura
SCM Czech s.r.o.
Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5